ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
311
เดือนที่แล้ว
819
ปีนี้
6,476
ปีที่แล้ว
8,306
ทั้งหมด
14,782
ไอพี ของคุณ
34.204.187.106

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 256304 มิถุนายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน ๑ คันๆ ตามโครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒29 พฤษภาคม 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ เพื่อจัดสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก14 พฤษภาคม 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมจัดหาอาหารว่าง08 พฤษภาคม 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา02 พฤษภาคม 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา02 พฤษภาคม 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นสำนักงาน อบต.อ่างศิลา30 เมษายน 2562
จ้างก่อสร้างถนนดิน (เส้นทางย่อยคลองชลประทาน (วัดป่าอ่างศิลา) ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี23 เมษายน 2562
ซื้อสารเคมีควบคุมโรคต่างๆ (ทรายอะเบท) เพื่อใช้ในเขต อบต.อ่างศิลา10 เมษายน 2562
จ้างจัดทำซุ้ม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒09 เมษายน 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง และการแสดงสำหรับผู้สูงอายุ09 เมษายน 2562
ซื้อมาลัยกรสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ พวง09 เมษายน 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ ๘ บ้านโนนสว่าง ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑ เส้นทาง05 เมษายน 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒05 เมษายน 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒05 เมษายน 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.อ่างศิลา26 มีนาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านดอนก่อ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 4 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 3 บ้านอ่างหินใต้ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านคลองแสงจันทร์ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางงานเสริมผิวพาราแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านอ่างอุดม ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา26 พฤศจิกายน 2561
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านศิลารักษ์ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 เส้นทาง03 สิงหาคม 2561
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านคลองแสงจันทร์ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 เส้นทาง03 สิงหาคม 2561
ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 9 บ้านศิลารักษ์ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี20 กรกฎาคม 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี09 กรกฎาคม 2561
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านอ่างหินใต้ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี09 กรกฎาคม 2561
ประกาศราคากลางตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (แบบกลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง01 พฤษภาคม 2561
ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 10 บ้านคลองแสงจันทร์ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี12 ธันวาคม 2560
ถมดินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี12 ธันวาคม 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 256312 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 256303 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 256305 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 256311 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 256320 มกราคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1