ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 , 045-850428 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
670
เดือนที่แล้ว
843
ปีนี้
1,851
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,851
ไอพี ของคุณ
3.87.147.184

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี03 สิงหาคม 2561
จ้างเหมาจัดทำชุดเสาเหล็กกั้นและจัดทำแผ่นฟลอร์ปูพื้น โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์03 สิงหาคม 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา18 เมษายน 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะ ตามโครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลาง ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล)27 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 256112 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 256112 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาบริการและปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา10 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา10 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล10 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา จำนวน 1 เครื่อง25 มิถุนายน 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงแอร์สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา25 มิถุนายน 2561
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง22 มิถุนายน 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง20 มิถุนายน 2561
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะ19 มิถุนายน 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ19 มิถุนายน 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะ 2x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย15 มิถุนายน 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อให้มีสภาพการใช้งานปกติและปลอดภัย12 มิถุนายน 2561
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านดอนก่อ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 4 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 3 บ้านอ่างหินใต้ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านคลองแสงจันทร์ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ราคากลางงานเสริมผิวพาราแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านอ่างอุดม ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 เส้นทาง15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา26 พฤศจิกายน 2561
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านศิลารักษ์ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 เส้นทาง03 สิงหาคม 2561
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านคลองแสงจันทร์ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 เส้นทาง03 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (แบบกลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง01 พฤษภาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1