ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
35
เมื่อวาน
34
เดือนนี้
626
เดือนที่แล้ว
1,162
ปีนี้
8,987
ปีที่แล้ว
12,029
ทั้งหมด
29,322
ไอพี ของคุณ
34.239.177.24
นางพิมพ์นารา ฐานิสไกรเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางเอื้อมพร อ่อนผิว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวสุพรรษา หาแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาววิลาวัลย์ วงค์โสภา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวละอองดาว บุญวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวรุ่งนภา วงษ์ชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวนิดา สีมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายไชยา คณะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ