ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
12
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
856
เดือนที่แล้ว
1,232
ปีนี้
856
ปีที่แล้ว
13,412
ทั้งหมด
34,603
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
นางเบญจมาศ สิบทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางณัชชารีย์ สมิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกัญณภัทร สินรัฐกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ่าอากาศบรรเทา แก่นการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายชาญชัย กรรมจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวธนะภัสสร์ ฐานิสไกรเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววิภาพร ทำดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธวัชชัย วงค์ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย


นางธัญอนงค์ จันทร์เวียง
พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)


นายจำรูญ โจทา
ช่างไม้(ทักษะ)


นางไพวัลย์ บัวใหญ่
แม่ครัว(ทักษะ)


นายพนม มณีวงษ์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)