ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
794
เดือนที่แล้ว
935
ปีนี้
10,010
ปีที่แล้ว
8,306
ทั้งหมด
18,316
ไอพี ของคุณ
3.230.1.126นางสาววาสนา ถิ่นขาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

นางสาวศรีอนันต์ สีดางาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

นางเบญจมาศ สิบทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพิมพ์นารา ฐานิสไกรเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมารมภ์ พัชราภรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเยาวนาถ สวัสดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวโชติมา สิงห์เรือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม