ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 , 045-850428 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
772
ปีนี้
7,606
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
7,606
ไอพี ของคุณ
35.170.81.210นายคูณดี วิลามาศ
ประธานสภา อบต.อ่างศิลา

นายนพชัย บัวใหญ่
รองประธานสภา อบต.อ่างศิลา

นางสาววาสนา ถิ่นขาม
เลขานุการสภา อบต.อ่างศิลา

นายประเทือง พุ่มจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายบุญสี บุญวัง
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายสมพร ถึงปัชชา
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายวีระ มัยกิจ
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายคำเตือน จำปาแพง
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายบุญมี แสนทวีสุข
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายประมวล เรือนเจริญ
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายสมาน ภิรมย์กิจ
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายคำภู ขุ่ยทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายสมบูรณ์ ยอดคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นางจีรุณี ดลภักดี
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายณรงค์ฤทธิ์ ต้นสิน
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายวันใส อัครบุตร
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นางนาทปยา ชุมชัย
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายมนต์ชัย ยอดคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายสนิท เผ่าพันธุ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายพล คณะพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายปัญญา ไชยสุนทร
ส.อบต. หมู่ที่ 11


นายมานะ สำเภาศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 11


นายประดิษฐ์ ต้นสิน
ส.อบต. หมู่ที่ 12


นางนิยม มิ่งขวัญ
ส.อบต. หมู่ที่ 12