ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
890
เดือนที่แล้ว
1,024
ปีนี้
9,171
ปีที่แล้ว
8,306
ทั้งหมด
17,477
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109



นายคูณดี วิลามาศ
ประธานสภา อบต.อ่างศิลา

นายนพชัย บัวใหญ่
รองประธานสภา อบต.อ่างศิลา

นางสาววาสนา ถิ่นขาม
เลขานุการสภา อบต.อ่างศิลา

นายประเทือง พุ่มจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายบุญสี บุญวัง
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายสมพร ถึงปัชชา
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายวีระ มัยกิจ
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายคำเตือน จำปาแพง
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายบุญมี แสนทวีสุข
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายประมวล เรือนเจริญ
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายสมาน ภิรมย์กิจ
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายคำภู ขุ่ยทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายสมบูรณ์ ยอดคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นางจีรุณี ดลภักดี
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายณรงค์ฤทธิ์ ต้นสิน
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายวันใส อัครบุตร
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นางนาทปยา ชุมชัย
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายมนต์ชัย ยอดคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นายสนิท เผ่าพันธุ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายพล คณะพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10


นายปัญญา ไชยสุนทร
ส.อบต. หมู่ที่ 11


นายมานะ สำเภาศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 11


นายประดิษฐ์ ต้นสิน
ส.อบต. หมู่ที่ 12


นางนิยม มิ่งขวัญ
ส.อบต. หมู่ที่ 12