ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
17
เมื่อวาน
58
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,023
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
62,602
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
นางเบญจมาศ สิบทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางณัชชารีย์ พัฒน์ฐานันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกัญณภัทร สินรัฐกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ่าอากาศเอกบรรเทา แก่นการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาววิภาพร ทำดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชาญชัย กรรมจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธวัชชัย วงค์ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย


นางสาวธนะภัสสร์ ฐานิสไกรเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางธัญอนงค์ จันทร์เวียง
พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)


นางไพวัลย์ บัวใหญ่
แม่ครัว(ทักษะ)


นายพนม มณีวงษ์
พนักงานขับรถ