ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
12
เมื่อวาน
58
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,023
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
62,602
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
นางพิมพ์นารา ฐานิสไกรเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสุพรรษา หาแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางเอื้อมพร อ่อนผิว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวหนูกูล เค้าทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวนิดา สีมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวรุ่งนภา วงษ์ชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายไชยา คณะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวละอองดาว บุญวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ