ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
18
เมื่อวาน
58
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,023
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
62,602
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นายมงคล นนท์ศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนในเขตอบต.อ่างศิลา นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะวิทยากร

วัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการ
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน ตำบลอ่างศิลา
2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน โดยสร้างแกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
3 เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยงาน การพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

ต่อมาเวลา 13.00 น.เป็นการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน จากคณะครูในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา

02 มิถุนายน 2566

Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
เวลา 08:30 น.
นายฤทธิเกียรติ สีแสดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
พร้อมคณะผู้บริหาร
นายพล เค้าทอง เลขานุการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
นาย ศักดิ์ดา เค้าทอง
ผู้ใหญ่บ้านดอนก่อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
นางประคอง คำนึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
พนักงาน
ชาวบ้านและ อสม.ประจำหมู่บ้าน บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ร่วมปฏิบัติภาระกิจทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน ตัดหญ้ากวาดถนน ตัดกิ่งไม้ ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เป็นการสร้าง ความสามัคคี ให้เกิดขึ้น ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับSDGs
-เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
30 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา  ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
นายฤทธิ์เกียรติ สีแสดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
นายณรงค์ฤทธิ์ ต้นสิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
นายมงคล นนท์ศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
นายพล เค้าทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรม
???? ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
???? และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและนำเสนอแนวทาง ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
24 พฤษภาคม 2566

โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" จัดกิจกรรม "นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า  หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกันทุกวันศุกร์",องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายฤทธิ์เกียติ สีแสดนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ดำเนินการ ขับเคลื่อนโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกันทุกวันศุกร์ เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ ลดการเสื่อมโทรมของดินและน้ำ ลดภาวะโลกร้อน รักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาอำเภอสู่ความยั่งยืน (SDGs) โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน

19 พฤษภาคม 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายฤทธิ์เกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นายพล เค้าทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วย นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอัญชลี เค้าทอง ครู คศ.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณามาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ) 

15 พฤษภาคม 2566

โครงการจัดการอบรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายฤทธิ์  สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการอบรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับ กศน.ตำบลอ่างศิลา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลอ่างศิลา เรียนรู้การทำขนมสาคูไส้หมู 

10 พฤษภาคม 2566

โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะปฎิบัติงานตามโครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับครัวเรือน นำโดย นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นางสาวศรีอนันต์ สีดางาม รองปลัด นางเบญจมาศ สิบทัศน์ หัวหน้าสำนักปลัด จ่าอากาศเอกบรรเทา แก่นการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการ ติดตั้งถังขยะเปียกครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านหมู่ที่1 บ้านดอนก่อ หมู่ที่5 บ้านโนนโพธิ์ และหมู่ที่11 บ้านอ่างอุดม

24 พฤศจิกายน 2565

ร่วมงานมหาสังฆทานบ้านดอนก่อ ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ร่วมงานมหาสังฆทานวัดดอนก่อ ประจำปี ๒๕๖๕

19 กันยายน 2565

โครงการเพิ่มทักษะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในการฟื้นคืนชีพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

วันที่  16 กันยายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ได้ดำเนินการตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในเขตองค์การบริหารสาวนตำบลอ่างศิลา ปีงบประมาณ 2565 โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจจากกรณีฉุกเฉินต่างๆได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน

16 กันยายน 2565

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ได้ดำเนินการตามโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ปีงบประมาณ 2565”โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้วิธีการที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ในวันที่ 7 กันยายน  2565 งบประมาณ 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

08 กันยายน 2565

โครงการตรวจคัดครองสุขภาพประชาชน 35 ปีขึ้นไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

ในระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ได้ดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน 35 ปี ขึ้นไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาชน 12 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เพื่อตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 900 คน

01 กันยายน 2565

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
25 สิงหาคม 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นายมงคล นนท์ศิริ รองนายกอบต.อ่างศิลา  นายณรงค์ฤทธิ์ ต้นสิน รองนายกอบต.อ่างศิลา นายพล เค้าทอง เลขานุการนายก นางประคอง คำนึง ปลัดอบต.อ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.อ่างศิลา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2565

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน เพื่อลูกน้อยเติบโตสมวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม  2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ได้ดำเนินการตามโครงการ  “มหัศจรรย์ 1,000 วัน เพื่อลูกน้อยเติบโตสมวัย” เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย การเจริญเติบโตและสุขภาพโดยรวมที่ดีเพื่อเป็นทรัพยากรทีมีคุณภาพ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงตั้งครรภ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน

11 สิงหาคม 2565

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลอ่างศิลา,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th

นายฤทธิเกียรติ  สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลอ่างศิลา

10 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (57 รายการ)