ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
60
เมื่อวาน
78
เดือนนี้
705
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
25,415
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
76,727
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
1
ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
วันที่ 23 ตุลาคม 2566
นายฤทธิเกียรติ สีแสดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร นางประคอง คำนึง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ โดยมี แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอพิบูลมังสาหาร นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิบูลมังสาหารทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร
23 ตุลาคม 2566

ร่วมกันปรับพื้นที่และดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
นายฤทธิเกียรติ สีแสดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
นางประคอง คำนึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
นางเบญจมาศ สิบทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ร่วมกันปรับพื้นที่และดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
18 ตุลาคม 2566

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ พื้นที่สาธารณะ ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร
นายนพชัย บัวใหญ่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
พร้อมด้วย สมาชิกสภา โดยมี อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ส่งเสริมและสนับสนุน
นางประคอง คำนึง ปลัดอบต.อ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด
ผอ กองช่าง/ ผอ กองคลัง/เจ้าพนักงานป้องกันฯ พร้อมด้วยพนักงาน อบต.อ่างศิลา
พนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ พื้นที่สาธารณะ
หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เลขที่ 195 หมู่ที่ 1 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
12 ตุลาคม 2566

ออกกำลังกายแอโรบิคแดนซ์ และเดินวิ่ง ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นายฤทธิเกียรติ สีแสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกายแอโรบิคแดนซ์ และเดินวิ่ง ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด
โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกสภาพร่างกายในหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มส่งเสริมการออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิต อย่างน้อยชุมชน/ท้องถิ่นแห่งละ 1 กลุ่ม
ชมรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม หรือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของชุมชน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนและบุคลากรของหน่วยงานออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
12 ตุลาคม 2566

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระเพื่อแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เดือน ตุลาคม 2566
????️วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วน ตำบลอ่างศิลา เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
???? นายฤทธิเกียรติ สีแสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
นางประคอง คำนึง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง พร้อมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
???? เพื่อแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเตรียมความพร้อมในการทำงาน มอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส No Gift Policy เสียสละเพื่อส่วนร่วม ต่อต้านการคอรัปชั่น และบริการประชาชนด้วยความจริงใจ
09 ตุลาคม 2566

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาธิตวิธีการเกี่ยวข้าวให้เด็กๆ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
วันที่ 25 กันยายน 2566
นายฤทธิเกียรติ สีแสดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
พร้อมคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ
นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนก่อ
นางสาวอัญชลี เค้าทอง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาธิตวิธีการเกี่ยวข้าวให้เด็กๆ
นำโดย นางพร เค้าทอง และนางไพ ฉัตรสุวรรณ ปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมสาธิตวิธีการเกี่ยวข้าวให้เด็กๆได้เรียนรู้
การทำนา จะสอนให้เด็กๆ รู้จักการลำดับขั้นตอน การวางแผน และมีเป้าหมาย
โดยจะเริ่มตั้งแต่สอนการเตรียมข้าวเปลือก ปลูกข้าว ดำนา เกี่ยวข้าว ตำข้าว ฝัดข้าว แล้วเอามาหุงกิน ได้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมๆ กันเลย
25 กันยายน 2566

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ส่งเสริมมารยาทงาม),องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ส่งเสริมมารยาทงาม)
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
โดยการนำของ นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ส่งเสริมมารยาทงาม)
โดยมีนายพล เค้าทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยครู/บุคลากร/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าศิลา ซึ่งมี นางนันทิกานต์ ลอยหา ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
นางราตรี จันทร์ชนะ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาว สุวัจนี ธรรมราช ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เป็นวิทยากรให้ความรู้
วัตถุประสงค์ของการ
จัดโครงการ ฯ ดังนี้
1. เพื่อให้เด็กนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยได้
2. เพื่อปลูกฝังส่งเสริมเรื่องคุณธรรม - จริยธรรม แก่เด็กนักเรียน
3. เพื่อให้เด็กนักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตนเองได้
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
16 สิงหาคม 2566

หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
นางมาลัยวรรณ สุขพลับพลา ปลัดอำเภอประจำตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วย นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นางมาลัย สีแสด ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน บ.โนนโพธิ์ ม.5 ต.อ่างศิลา ขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน ดังนี้
1.เยี่ยมเยือนติดตามให้กำลังใจครัวเรือน นางบุญครอง สายศรี อายุ 78 ปี และนางอันธิา สีเนตร บ้านเลขที่ 69 ม.5 ต.อ่างศิลา ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง มีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เกิดจากเส้นเลือดตีบในสมอง โดยทีม อสม.ให้การแนะนำเรื่องดูแลสุขภาพกาย จิต และสมอง โดยเริ่มจากการรับประทานอาหาร และการรักษาสุขอนามัยที่อยู่อาศัย
2. กิจกรรม "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" โดยจัดเตรียมเบี้ยพันธุ์ผัก ให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกไว้ประจำบ้าน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
3.จัดหาไม้ไผ่เพื่อทำรัวให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น
16 สิงหาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณา 28 กรกฎาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายฤทธิเกียรติ สีแสดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร
มอบหมายให้
นางประคอง คำนึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
นางเบญจมาศ สิบทัศน์
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ร่วมกันปรับพื้นที่และดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
16 สิงหาคม 2566

ขับเคลื่อนหมู่บ้านหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการตกเกณฑ์ กชช.2 ค./ปัญหาจากฐานข้อมูลระบบ ThaiQM,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบหมายให้ นางมาลัยวรรณ สุขพลับพลา ปลัดอำเภอประจำตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วย นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นายวิสุทธิ์ศักดิ์ ทนโนนแดง ครู กศน.ต.อ่างศิลา สกร.อ.พิบูลมังสาหาร นางมาลัย สีแสด ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.อ่างศิลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ต.อ่างศิลา คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนราษฎรในหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน บ.โนนโพธิ์ ม.5 ต.อ่างศิลา ร่วมกันวางแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการตกเกณฑ์ กชช.2 ค./ปัญหาจากฐานข้อมูลระบบ ThaiQM ดังนี้
1.บูณาการกับ กสร.อ.พิบูลมังสาหาร โดย ครู กศน.ต.อ่างศิลา และวิทยากรจาก กสร .อ.พิบูลมังสาหาร เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ อสม.และผู้นำหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพกาย จิต และสมอง ผู้สูงอายุ เพื่อให้กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ช่วยเหลือต่อไป
2.จะพัฒนาหมู่บ้าน "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ตลอดจนรณรงค์การรักษาความสะอาดครัวเรือนและหมู่บ้าน โดยใหมีการคัดแยกขยะ ทุกครัวเรือนมีขยะเปียก เพื่อสุขอนามัยที่ดี แข็งแรง ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค
ทั้งนี้ ได้ติดตามสอบถามปัญหาครัวเรือนที่ประสบปัญหาตามฐานข้อมูลระบบ ThaiQM ว่าครัวเรือน นายสมดี แก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 33 ม.5 ต.อ่างศิลา มีเด็กอายุ 3-5 ปี ไม่ได้เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นข้อมูลคาดเคลื่อนจากการลงระบบฯ เพราะครัวเรือนดังกล่าวไม่มีเด็กเล็กอาศัยแต่อย่างใด
สอดคล้องกับ SDG
- เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ทุกวัย
- เป้าหมายหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
09 สิงหาคม 2566

ปัญหาครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามฐานข้อมูลระบบ ThaiQM ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบหมายให้ นางมาลัยวรรณ สุขพลับพลา ปลัดอำเภอประจำตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วย นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นายวิสุทธิ์ศักดิ์ ทนโนนแดง ครู กศน.ต.อ่างศิลา สกร.อ.พิบูลมังสาหาร นางมาลัย สีแสด ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.อ่างศิลา คณะกรรมการหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน บ.โนนโพธิ์ ม.5 ต.อ่างศิลา ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามฐานข้อมูลระบบ ThaiQM ว่าไม่มีบ้านเลขที่และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้
1. นางแดงสี นารัตน์ บ้านเลขที่ บ้านเลขที่ 61 ม. 5 ต.อ่างศิลา
2. นางรัชนี แสนเขื่อน บ้านเลขที่ 70 ม. 5 ต.อ่างศิลา
3. นายสมดี แก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 33 ม.5 ต.อ่างศิลา
ซึ่งราษฎรในครัวเรือนดังกล่าวได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สอดคล้องกับ SDG
- เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ทุกวัย
- เป้าหมายหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
# กระทรวงมหาดไทย
# กรมการปกครอง
# moi
# อำเภอพิบูลมังสาหาร
# บำบัดทุกข์บำรุงสุข
# SDGTH
# Changeforgood
07 สิงหาคม 2566

วัด และองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข",องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
วันที่ 27/กรกฎคม/2566
วัด และองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"
นายฤทธิเกียรติ สีแสดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร
โดยมี นางมาลัย สีแสด ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5
นายโทน วงศ์ชมพู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5
นายศักดิ์ดา เค้าทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
นางรุณณี มิ่งขวัญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1
นายนพชัย บัวใหญ่ ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่นตำบลอ่างศิลา
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พนักงาน ลูกจ้าง
ครู นักเรียน ประชาชน จิตอาสา
???? ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส" (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม พ.ศ.2566)
พร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ทั่วประเทศ
27 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
วันที่ 24/กรกฎคม/2566
นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
นายมงคล นนท์ศิริ รองนายกอบต.อ่างศิลา
นายณรงค์ฤทธิ์ ต้นสิน รองนายกอบต.อ่างศิลา
นายพล เค้าทอง เลขานุการนายก
เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งจัดขึ้นโดยงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โดยมีนายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เป็นประธานในพิธีเปิด
และวิทยากรหลัก
ร.ต.ท บุเรงนอง โพธิ์งาม
ด.ต.หญิงนภัสวรรณ เพ็ญพิมพ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนได้มีภูมิคุ้มกันด้านป้องกันและห่างไกล ภัยยาเสพติด
สร้างกลไกลการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้น ไปจากชุมชน
24 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
วันที่ 24/กรกฎคม/2566
นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
นายมงคล นนท์ศิริ รองนายกอบต.อ่างศิลา
นายณรงค์ฤทธิ์ ต้นสิน รองนายกอบต.อ่างศิลา
นายพล เค้าทอง เลขานุการนายก
เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งจัดขึ้นโดยงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โดยมีนายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เป็นประธานในพิธีเปิด
และวิทยากรหลัก
ร.ต.ท บุเรงนอง โพธิ์งาม
ด.ต.หญิงนภัสวรรณ เพ็ญพิมพ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนได้มีภูมิคุ้มกันด้านป้องกันและห่างไกล ภัยยาเสพติด
สร้างกลไกลการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้น ไปจากชุมชน
24 กรกฎาคม 2566

ฟ้อนรำเมืองอุบลราชธานี ครบรอบ 231 ปี “ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ อำเภอพิบูลมังสาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา,angsila-sao.go.th
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566
นายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา คณะผู้บริหาร
โดยมีท่านกำนัน วิเชียรบัวใหญ่
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ
นางประคอง คำนึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ชาวบ้านตำบลอ่างศิลา ฟ้อนรำเมืองอุบลราชธานี ครบรอบ 231 ปี “ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
16 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (94 รายการ)