ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
16
เมื่อวาน
58
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,023
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
62,602
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัด1 ต.ค. 2564
2แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง1 ต.ค. 2564
3แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง1 ต.ค. 2564
4แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษาฯ1 ต.ค. 2564
5แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม1 ต.ค. 2564
6ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256314 ต.ค. 2563
7แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256310 ต.ค. 2562
8แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองการศึกษา14 ก.พ. 2562
9แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง14 ก.พ. 2562
10แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองช่าง14 ก.พ. 2562
11แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองสวัดิการสังคม14 ก.พ. 2562
12แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักปลัด14 ก.พ. 2562

1