ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
57
เมื่อวาน
78
เดือนนี้
705
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
25,415
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
76,727
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256726 ต.ค. 2566
2แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัด1 ต.ค. 2565
3แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง1 ต.ค. 2565
4แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา1 ต.ค. 2565
5แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองสวัสดิสังคม1 ต.ค. 2565
6แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองช่าง1 ต.ค. 2565
7แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัด1 ต.ค. 2564
8แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง1 ต.ค. 2564
9แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง1 ต.ค. 2564
10แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษาฯ1 ต.ค. 2564
11แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม1 ต.ค. 2564
12ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256314 ต.ค. 2563
13แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 256310 ต.ค. 2562
14แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองการศึกษา14 ก.พ. 2562
15แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง14 ก.พ. 2562
16แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองช่าง14 ก.พ. 2562
17แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองสวัดิการสังคม14 ก.พ. 2562
18แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักปลัด14 ก.พ. 2562

1