ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
58
เมื่อวาน
78
เดือนนี้
705
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
25,415
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
76,727
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล16 ก.พ. 2566
2ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา พ.ศ. 256616 ก.พ. 2566
3รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256616 ก.พ. 2566
4ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25667 ก.พ. 2566
5รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256512 ธ.ค. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล27 เม.ย. 2565
7ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256516 ก.พ. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง16 ก.พ. 2565

1