ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
13
เมื่อวาน
58
เดือนนี้
410
เดือนที่แล้ว
2,023
ปีนี้
11,290
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
62,602
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง อบต.อ่างศิลา เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน13 ม.ค. 2566
2คำสั่ง อบต.อ่างศิลา เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม13 ม.ค. 2566
3คำสั่ง อบต.อ่างศิลา เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม13 ม.ค. 2566
4คำสั่ง อบต.อ่างศิลา เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง13 ม.ค. 2566
5คำสั่ง อบต.อ่างศิลา เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง13 ม.ค. 2566
6คำสั่ง อบต.อ่างศิลา เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด13 ม.ค. 2566
7คำสั่ง อบต.อ่างศิลา เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป13 ม.ค. 2566

1