ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
57
เมื่อวาน
78
เดือนนี้
705
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
25,415
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
76,727
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.อ่างศิลา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256610 ต.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 256610 เม.ย. 2566
3 รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.อ่างศิลา จ.อุบลราชธานี ประจำปี 256514 ก.พ. 2566
4รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.อ่างศิลา จ.อุบลราชธานี ประจำปี 256421 มี.ค. 2565
5งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 256427 ธ.ค. 2564
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 4 ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2563
7รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 3 ประจำปีงบประมาณ 256310 ก.ค. 2563
8รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 2 ประจำปีงบประมาณ 256315 เม.ย. 2563
9รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 256317 ม.ค. 2563

1