ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
54
เมื่อวาน
78
เดือนนี้
705
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
25,415
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
76,727
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256617 ส.ค. 2566
2ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256610 ส.ค. 2566
3ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25651 ก.พ. 2566
4ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256514 ธ.ค. 2565
5ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25651 ธ.ค. 2565
6ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256528 พ.ย. 2565
7ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256511 ส.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25651 ส.ค. 2565
9ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256526 ก.ค. 2565
10ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256526 พ.ค. 2565
11ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.256517 มี.ค. 2565
12ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256510 มี.ค. 2565
13ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
14ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256526 ม.ค. 2565
15ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 256511 ม.ค. 2565
16ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศ25 ม.ค. 2564
17ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศ4 ม.ค. 2564
18ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา สมัยสามัญ ประจำปี 25624 ก.พ. 2562

1