ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ถามตอบ

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม
วันนี้
54
เมื่อวาน
78
เดือนนี้
705
เดือนที่แล้ว
2,721
ปีนี้
25,415
ปีที่แล้ว
17,565
ทั้งหมด
76,727
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการดำเนินการทางวินัย31 มี.ค. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น31 มี.ค. 2566
3คู่มืองานธุรการ31 มี.ค. 2566
4คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร.31 มี.ค. 2566
5คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน31 มี.ค. 2566
6คู่มือสวัสดิการ31 มี.ค. 2566
7คู่มือให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น31 มี.ค. 2566
8ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.256031 มี.ค. 2566
9คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น3 มี.ค. 2564

1