ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา โทรศัพท์ 045-210-808 , 045-850428 /// วิสัยทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานดี ส่งเสริมประเพณี มากมีการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
670
เดือนที่แล้ว
843
ปีนี้
1,851
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,851
ไอพี ของคุณ
3.87.147.184


อ่างศิลา​เกมส์​ครั้งที่17
กีฬา​และนันทนาการ​ Sport For All 4.0
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม​ออกกำลังกายปั่นเพื่อสุขภาพตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแงงบ้านสะอาด


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะ ตามโครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
-:- ประกาศราคากลาง ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) 
-:- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 
-:- จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2561 
-:- จ้างเหมาบริการและปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา 
-:- จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา จำนวน 1 เครื่อง 
-:- จ้างเหมาซ่อมบำรุงแอร์สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านดอนก่อ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 4 เส้นทาง 
-:- ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 3 บ้านอ่างหินใต้ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 เส้นทาง 
-:- ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 เส้นทาง 
-:- ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านคลองแสงจันทร์ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 เส้นทาง 
-:- ราคากลางงานเสริมผิวพาราแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านอ่างอุดม ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 เส้นทาง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา 
-:- ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านศิลารักษ์ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 เส้นทาง 
-:- ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านคลองแสงจันทร์ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 เส้นทาง 
-:- ประกาศราคากลางตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (แบบกลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร