พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราขธานี